Telefoniupphandling


När det är dags att uppdatera eller upphandla en ny telefonilösning kan det kännas överväldigande. Alternativen är många och det kan vara svårt att få en bra överblick över alla fördelar och fallgropar.

Kommunikationsbyrån hjälper dig att veta vilka potentiella leverantörer du kan titta på och vilka frågor du kan ställa för att få förståeliga svar. Med vår hjälp kan du känna trygghet i att du valt rätt kommunikationslösning till rätt pris. En lösning som täcker alla behov, ekonomiska såväl som praktiska.

3 steg för att förbättra ditt företags kommunikation

Alla företag kan förbättra sin kommunikation. På Kommunikationsbyrån har vi en väl inarbetad metod för att identifiera hur ditt företags kommunikation ser ut och hur den kan förbättras. En väl genomförd analys leder ofta till effektivare och driftsäkrare kommunikation och sänkta kostnader. Genom tre steg kan vi hitta den bästa lösningen för ditt företag:

Behovsanalys

I en behovsanalys intervjuar vi lämpliga personer från olika positioner i din organisation. Vi sammanställer sedan till en lista av funktionskrav som gör det enklare att välja rätt lösning.

Teknisk analys

Under vårt samarbete kan vi även utföra en Teknisk analys där vi ser över verksamhetens arbetssätt och ta fram den tekniska information som potentiella leverantörer behöver.

Ekonomisk analys

Därefter undersöker vi hur mycket vi kan sänka era kostnader med en ekonomisk analys. Alla företag kan sänka sina kostnader. Våra kunder sänker oftast sina kostnader med 20 - 40 %.

Vår analys är aldrig generell utan grundar sig på ditt företags specifika behov. Du kan läsa mer om dessa tre tjänster i menyn till vänster och såklart även beställa dem separat.

Om du vill veta mer eller vill ha vårt stöd under din nästa telefoniupphandling ringer vi gärna upp dig.

Bli uppringd